Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Templeton Global Total Return Fund

Kategoria globalny fundusz obligacji

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark Barclays Capital Multiverse Index

Zarządzający Michael Hasenstab, Sonal Desai

Ryzyko 4

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca Franklin Templeton Investments

 


  •  Inne (17.62%)
  •  Meksyk (17.30%)
  •  Brazylia (16.19%)
  •  Korea Południowa (9.88%)
  •  Indonezja (9.82%)
  •  Środki pieniężne i ekwiwalenty (9.57%)
  •  Argentyna (5.55%)
  •  Ukraina (5.23%)
  •  Kolumbia (4.65%)
  •  Ghana (4.17%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): TEMP 6 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .