Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Japanese Equity

Kategoria fundusz akcyjny

Waluta bazowa USD

Deklarowany benchmark Tokyo Stock Exchange 1st Selection Index (TOPIX) (TR)

Zarządzający Shogo Maeda

Ryzyko 5

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Bank depozytariusz J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

 


 •  Inne sektory (19.10%)
 •  Informacje i łączność (13.10%)
 •  Urządzenia elektryczne (11.10%)
 •  Sprzęt transportowy (9.60%)
 •  Produkty farmaceutyczne (9.00%)
 •  Banki (7.10%)
 •  Maszyny (5.90%)
 •  Handel detaliczny (5.50%)
 •  Budownictwo (4.80%)
 •  Handel hurtowy (4.50%)
 •  Produkty gumowe (2.90%)
 •  Transport lądowy (2.90%)
 •  Inna działalność finansująca (2.70%)
 •  Żywność (2.70%)
 •  Aktywa płynne (0.20%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): SCH 4 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .