Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Kategoria Fundusze obligacji - Świat rozwijający się

Waluta bazowa PLN

Zarządzający Geoff Blanning

Ryzyko 4

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Bank depozytariusz J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

 


 •  Inne kraje (29.90%)
 •  Brazylia (14.00%)
 •  Gotówka (10.20%)
 •  RPA (10.20%)
 •  Meksyk (9.80%)
 •  Rosja (6.80%)
 •  Indonezja (5.80%)
 •  Polska (4.80%)
 •  Indie (4.30%)
 •  Węgry (4.20%)
 •  Lokalne zadłużenie (74.90%)
 •  Dług zewnętrzny (14.90%)
 •  Gotówka (10.20%)
 •  Obligacje skarbowe (USA) (0.00%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): SCH 5 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .