Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Emerging Markets

Kategoria fundusz akcyjny

Waluta bazowa USD

Deklarowany benchmark MSCI EM Net (TR)

Zarządzający Robert Davy & Allan Conway

Ryzyko 5

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Bank depozytariusz J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

 


 •  Chiny/ Hongkong (24.90%)
 •  Korea Południowa (19.70%)
 •  Tajwan (12.30%)
 •  Brazylia (9.50%)
 •  Federacja Rosyjska (7.60%)
 •  Indie (7.50%)
 •  RPA (3.70%)
 •  Inne kraje (3.50%)
 •  Turcja (2.40%)
 •  Tajlandia (2.30%)
 •  Luksemburg (2.00%)
 •  Węgry (1.60%)
 •  Chile (1.20%)
 •  USA (1.10%)
 •  Gotówka (0.70%)
 •  Instytucje finansowe (28.20%)
 •  Informatyka (27.80%)
 •  Produkty luksusowe (13.30%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (6.10%)
 •  Energia (5.50%)
 •  Przedsiębiorstwa przemysłowe (4.90%)
 •  Produkty konsumpcyjne (3.30%)
 •  Opieka zdrowotna (2.80%)
 •  Materiały (2.70%)
 •  Nieklasyfikowane (2.50%)
 •  Media (woda, gaz, itd.) (1.20%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): SCH 3 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .