Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Rockbridge Parasolowy Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych

Kategoria

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark 75% Reuters/Jefferies CRB Excess Return Index + 25% WIBID3M

Zarządzający Michał Baryła
Jakub Ryba
Paweł Sugalski

Ryzyko 6

Firma zarządzająca Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz Alior Bank S.A.
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): BPH 6 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .