Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny

Kategoria fundusz akcji

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark 100% WIG

Zarządzający Sebastian Buczek
Bartłomiej Cendecki

Ryzyko 5

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz Deutsche Bank Polska S.A.

 


 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): QUE 1 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .