Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Old Mutual European Best Ideas Fund

Kategoria fundusz akcyjny

Waluta bazowa EUR

Deklarowany benchmark MSCI Europe GR

Zarządzający Skandia Fund Management Ireland

Ryzyko 5

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca Old Mutual Global Investors Series plc

 


 •  Niemcy (24.78%)
 •  Francja (18.46%)
 •  Other (13.65%)
 •  Zjednoczone Królestwo (10.74%)
 •  Szwajcaria (7.15%)
 •  Holandia (6.04%)
 •  Szwecja (5.36%)
 •  Unia Europejska (4.24%)
 •  Norwegia (3.53%)
 •  Dania (3.07%)
 •  Irlandia (2.98%)
 •  Finanse (20.35%)
 •  Dobra kons. 1. rzędu (19.17%)
 •  Przemysł (16.63%)
 •  Surowce (15.81%)
 •  Energia (9.08%)
 •  IT (6.01%)
 •  Dobra kons. 2. rzędu (5.52%)
 •  Telekomy (4.41%)
 •  Opieka zdrowotna (2.43%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): SKAN 7 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .