Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy

Kategoria

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark fundusz nie posiada benchmarku

Zarządzający Tomasz Manowiec
Ryszard Miodoński
Mikołaj Raczyński

Ryzyko 4

Firma zarządzająca Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz mBank S.A.

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury giełdowej. Zarządzanie subfunduszem oparte jest na wykorzystaniu pozytywnych trendów rynkowych i gospodarczych oraz aktywnej selekcji. Budowanie wartości bazuje przede wszystkim na aktywnym zarządzaniu poziomem alokacji, aktywnym wykorzystywaniu kontraktów terminowych na indeksy giełdowej oraz utrzymaniu bardzo wysokiego poziomu płynności lokat .


  •  Dobra konsumenckie wyższego rzędu (19.76%)
  •  Technologia informacyjna (16.15%)
  •  Przemysł (15.94%)
  •  Materiały (13.90%)
  •  Finanse (13.87%)
  •  Dobra konsumenckie pierwszego rzędu (8.05%)
  •  Telekomunikacja (6.02%)
  •  Nieruchomości (3.25%)
  •  Energia (3.06%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 7 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .