Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany

Kategoria fundusz zrównoważony

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark 50% WIG + 50% WIBID O/N

Zarządzający Tomasz Manowiec
Ryszard Miodoński
Mikołaj Raczyński

Ryzyko 4

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz mBank S.A.

 


 •  Polska (71.24%)
 •  Inne (11.24%)
 •  Wielka Brytania (7.72%)
 •  Niemcy (5.45%)
 •  Turcja (4.35%)
 •  Finanse (32.43%)
 •  Dobra konsumenckie wyższego rzędu (28.70%)
 •  Nieruchomości (13.08%)
 •  Materiały (10.94%)
 •  Dobra konsumenckie pierwszego rzędu (7.03%)
 •  Telekomunikacja (2.56%)
 •  Przemysł (2.24%)
 •  Opieka zdrowotna (1.59%)
 •  Technologia informacyjna (1.43%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 1 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .