Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji

Kategoria fundusz akcji

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark 90% WIG + 10% WIBID O/N

Zarządzający Tomasz Manowiec
Ryszard Miodoński
Mikołaj Raczyński

Ryzyko 5

Firma zarządzająca Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz mBank S.A.

 


 •  Polska (81.36%)
 •  Wielka Brytania (7.74%)
 •  Inne (5.89%)
 •  Turcja (5.01%)
 •  Finanse (43.85%)
 •  Dobra konsumenckie wyższego rzędu (24.80%)
 •  Materiały (9.28%)
 •  Dobra konsumenckie pierwszego rzędu (6.88%)
 •  Energia (6.48%)
 •  Nieruchomości (3.32%)
 •  Telekomunikacja (2.79%)
 •  Przemysł (1.44%)
 •  Technologia informacyjna (1.16%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 3 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .