Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL NN Parasol NN Subfundusz Japonia (L)

Kategoria

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark fundusz nie posiada benchmarku

Zarządzający Marcin Szortyka

Ryzyko 5

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz ING Bank Śląski S.A. •  Japonia (98.30%)
 •  Gotówka (1.70%)
 •  Spółki konsumenckie (21.08%)
 •  Spółki przemysłowe (20.95%)
 •  IT (14.46%)
 •  Finanse (12.17%)
 •  Surowce (11.33%)
 •  Nieruchomości (5.47%)
 •  Spółki sektora farmacji i usług medycznych (4.25%)
 •  Telekomunikacja (3.34%)
 •  Energia (2.46%)
 •  Dobra codziennego użytku (2.40%)
 •  Inne (2.08%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): ING 7 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .