Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor BRIC

Kategoria fundusz akcji zagranicznych

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark 90% MSCI EM BRIC (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M

Zarządzający Mikołaj Stępniewski

Ryzyko 0

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz Deutsche Bank Polska S.A.

 


  •  Polska (38.18%)
  •  Wielka Brytania (8.60%)
  •  Inne (7.83%)
  •  Turcja (7.31%)
  •  Niemcy (4.17%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): DWS 4 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .