Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies

Kategoria akcyjny

Waluta bazowa EUR

Deklarowany benchmark MSCI EMU Small Cap NR

Zarządzający Florence Bannelier

Ryzyko 5

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca HSBC Investment Funds (Luxembourg) S. A.

Bank depozytariusz RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

 


 •  Francja (25.51%)
 •  Niemcy (24.74%)
 •  Włochy (16.75%)
 •  Finlandia (10.23%)
 •  Holandia (7.68%)
 •  Hiszpania (6.80%)
 •  Gotówka (2.00%)
 •  Portugalia (1.95%)
 •  Belgia (1.82%)
 •  Irlandia (1.49%)
 •  Pozostałe (1.02%)
 •  Przemysł (37.43%)
 •  Dobra wyższego rzędu (14.53%)
 •  IT (11.95%)
 •  Nieruchomości (9.59%)
 •  Usługi finansowe (7.20%)
 •  Materiały (5.94%)
 •  Sektor publiczny (3.19%)
 •  Ochrona zdrowia (2.92%)
 •  Dobra konsupcyjne (2.47%)
 •  Gotówka (2.00%)
 •  Energetyka (1.76%)
 •  Pozostałe (1.02%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (0.98%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): HSBC 2 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .