Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL HSBC GIF Chinese Equity

Kategoria akcyjny

Waluta bazowa USD

Deklarowany benchmark MSCI China NR USD

Zarządzający Mandy Chan

Ryzyko 5

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca HSBC Investment Funds (Luxembourg) S. A.

Bank depozytariusz RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

 


 •  IT (27.68%)
 •  Finanse (21.91%)
 •  Dobra wyższego rzędu (11.66%)
 •  Telekomunikacja (11.37%)
 •  Energia (7.00%)
 •  Nieruchomości (6.69%)
 •  Przemysł (4.71%)
 •  Materiały (3.05%)
 •  Sektor Publiczny (2.90%)
 •  Ochrona zdrowia (1.88%)
 •  Gotówka (0.90%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): HSBC 1 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .