Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL GAM Multibond - Dollar Bond

Kategoria obligacyjny

Waluta bazowa USD

Deklarowany benchmark ML US Gov. And Corp. Bond (A & above)

Zarządzający Donald Quigley

Ryzyko 4

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca GAM

 


  •  USA (100.00%)
  •  Papiery skarbowe (60.60%)
  •  Banki (9.30%)
  •  Energia (5.80%)
  •  Różne (5.50%)
  •  Obligacje hipoteczne (4.80%)
  •  Consumer, non-cyclical (4.40%)
  •  Internet (3.80%)
  •  Consumer, cyclical (3.80%)
  •  Płynność (-3.80%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): JB 1 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .