Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Natural Resources Fund Hedged PLN

Kategoria

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark 100% S&P North American Natural Resources Sector Index

Zarządzający Frederick Fromm
Matthew Adams
Steve Land

Ryzyko 6

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca Franklin Templeton Investments  •  USA (67.27%)
  •  Kanada (9.34%)
  •  Wielka Brytania (8.57%)
  •  Gotówka (5.95%)
  •  Australia (4.02%)
  •  Francja (2.64%)
  •  Szwajcaria (1.02%)
  •  Norwegia (0.46%)
  •  Kolumbia (0.45%)
  •  Brazylia (0.28%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): TEMP 9 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .