Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin European Total Return Fund

Kategoria obligacyjny

Waluta bazowa EUR

Deklarowany benchmark Barclays Capital Euro Aggregate Index

Zarządzający John Beck, Michael Hasenstab

Ryzyko 4

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca Franklin Templeton Investments

 


  •  Inne (25.52%)
  •  Włochy (16.27%)
  •  Wielka Brytania (10.52%)
  •  Stany Zjednoczone (9.40%)
  •  Niemcy (8.66%)
  •  Belgia (7.81%)
  •  Francja (6.77%)
  •  Holandia (5.84%)
  •  Polska (5.55%)
  •  Australia (3.68%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): TEMP 5 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .