Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Esaliens Parasol Subfundusz Esaliens CEE Select

Kategoria

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark 20% WIG + 10% PX + 10% BUX + 20% RTSI$ + 20% XU100 + 20% ATX

Zarządzający Paweł Dolegacz
Zenon Łyś
Tomasz Płatek

Ryzyko 5

Firma zarządzająca Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej Legg Mason TFI S.A.)

Bank depozytariusz ING Bank Śląski S.A. 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): KAHA 5 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .