Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF US Basic Value Fund

Kategoria akcyjny, inwestycje na rynku amerykańskim

Waluta bazowa USD

Deklarowany benchmark Russell 1000 Value

Zarządzający Carrie King
Joseph Wolfe

Ryzyko 5

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca BlackRock

 


 •  USA (89.87%)
 •  Szwajcaria (3.80%)
 •  Holandia (2.48%)
 •  Wielka Brytania (2.41%)
 •  Kanada (1.18%)
 •  Gotówka i derywaty (0.30%)
 •  Finanse (27.75%)
 •  Opieka zdrowotna (19.04%)
 •  Technologia informacyjna (11.52%)
 •  Energia (11.20%)
 •  Dobra konsumpcyjne (7.64%)
 •  Usługi komunalne (6.36%)
 •  Przemysł (5.13%)
 •  Telekomunikacja (4.22%)
 •  Produkty uznaniowe (3.82%)
 •  Materiały (2.85%)
 •  Gotówka i derywaty (0.30%)
 •  Nieruchomości (0.19%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): ML 2 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .