Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Latin American Fund

Kategoria fundusz akcyjny

Waluta bazowa USD

Deklarowany benchmark MSCI EM Latin America net

Zarządzający William Landers

Ryzyko 5

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca BlackRock

 


 •  Brazylia (68.10%)
 •  Meksyk (22.49%)
 •  Argentyna (2.92%)
 •  Peru (2.84%)
 •  Chile (1.59%)
 •  Gotówka i derywaty (1.38%)
 •  Kolumbia (0.42%)
 •  Luksemburg (0.26%)
 •  Finanse (28.17%)
 •  Dobra podstawowe (17.38%)
 •  Materiały (16.40%)
 •  Produkty uznaniowe (11.20%)
 •  Energia (11.07%)
 •  Telekomunikacja (6.72%)
 •  Przemysł (5.21%)
 •  Nieruchomości (3.16%)
 •  Usługi komunalne (1.50%)
 •  Gotówka i derywaty (1.38%)
 •  IT (0.56%)
 •  Opieka zdrowotna (0.27%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): ML 7 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .