Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Global Opportunities Fund

Kategoria akcyjny, inwestycje na rynku globalnym

Waluta bazowa USD

Deklarowany benchmark MSCI AC World (net)

Zarządzający Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard

Ryzyko 5

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca BlackRock

Bank depozytariusz Tom Callan/ Michael Carey

 


 •  USA (55.68%)
 •  Wielka Brytania (10.97%)
 •  Szwecja (8.15%)
 •  Niemcy (4.22%)
 •  Gotówka i derywaty (4.21%)
 •  Indie (3.56%)
 •  Chiny (3.51%)
 •  Holandia (3.44%)
 •  Japonia (3.22%)
 •  Hiszpania (3.04%)
 •  Opieka zdrowotna (21.73%)
 •  Technologia informacyjna (20.89%)
 •  Przemysł (19.08%)
 •  Dobra konsumpcyjne (14.18%)
 •  Produkty uznaniowe (13.01%)
 •  Finanse (6.91%)
 •  Gotówka i derywaty (4.21%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): ML 1 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .