Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Emerging Europe Fund

Kategoria akcyjny, inwestycje na rynku europejskim

Waluta bazowa EUR

Deklarowany benchmark MSCI EM Europe 10/40 (net)

Zarządzający Samuel Vecht

Ryzyko 5

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca BlackRock

 


 •  Rosja (53.21%)
 •  Polska (15.30%)
 •  Grecja (8.44%)
 •  Turcja (7.22%)
 •  Węgry (4.22%)
 •  Pan-Emerging Europe (4.02%)
 •  Gotówka i derywaty (2.82%)
 •  Izrael (2.33%)
 •  Ukraina (1.78%)
 •  Republika Czeska (0.68%)
 •  Finanse (38.35%)
 •  Energia (28.28%)
 •  Telekomunikacja (8.60%)
 •  Materiały (5.76%)
 •  Dobra konsumpcyjne (4.95%)
 •  Produkty uznaniowe (3.33%)
 •  Opieka zdrowotna (3.07%)
 •  Technologia informacyjna (2.88%)
 •  Gotówka i derywaty (2.82%)
 •  Usługi komunalne (1.22%)
 •  Przemysł (0.76%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): ML 3 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .