Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek

Kategoria fundusz akcji

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark 90% sWIG80 + 10% Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency

Zarządzający Dawid Frączek
Piotr Friebe
Rafał Janczyk

Ryzyko 6

Firma zarządzająca Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz Deutsche Bank Polska S.A.

 


 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): CU 1 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .