Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy

Informujemy, że zlecanie transakcji, które wiążą się z nabyciem lub umorzeniem jednostek UFK VL Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (kod UFK: ALT3) zostało wstrzymane. Aktywami ww. UFK są jednostki ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy, wydzielonego w ramach ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy, który z dniem 6 września 2018 roku wszedł w proces likwidacji.

Kategoria

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark 100% dwukrotność wskaźnika WIBID 12M

Zarządzający Witold Chuść
Piotr Osiecki
Andrzej Zydorowicz

Ryzyko 5

Firma zarządzająca Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz Raiffeisen Bank Polska S.A.


 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): ALT 3 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .