Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Prawie każdy z nas posiada bliskie osoby, którymi na co dzień się opiekuje, czego najpopularniejszym przykładem są dzieci. Niestety zdarzają się śmiertelne wypadki i choroby, które mogą pozostawić podopiecznych samym sobie. W jaki sposób zabezpieczyć przyszłość dzieci lub innych bliskich na taką ewentualność? Jednym z dobrych rozwiązań są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.


Czym są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe?

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to rodzaj ubezpieczenia na życie, które działa jednak na nieco innych zasadach. Poza swoją typową funkcją służą one bowiem także inwestowaniu. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe charakteryzują się tym, że część opłacanej składki jest przeznaczana na ochronę jak w standardowym ubezpieczeniu, zaś druga część służy inwestowaniu lub oszczędzaniu, w zależności od charakterystyki danego funduszu.


W jaki sposób ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe pomnażają zgromadzony kapitał?

Jak fundusze kapitałowe działają w praktyce? Osoba ubezpieczona wskazuje uposażonych, którzy w przypadku zaistnienia zdarzenia umieszczonego w umowie, otrzymają uprawnienia do uzyskania świadczenia. Kapitał jest jednak systematycznie pomnażany, nie licząc części składki przeznaczonej na ochronę. Sposób inwestowania zależy od rodzaju funduszu. Każdy klient ma do dyspozycji ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe skupiające się bardziej  na bezpiecznym oszczędzaniu, jak również inwestycyjne, lokujące kapitał w wybrany rodzaj aktywów o określonym poziomie ryzyka. Każdy ubezpieczony wybiera więc własną strategię inwestycyjną, jednocześnie korzystając z wiedzy ekspertów.


Fundusze kapitałowe – rodzaje

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe możemy właśnie na tej podstawie zakwalifikować do różnych grup. Fundusze kapitałowe bezpieczne (o niskim ryzyku) lokują kapitał przede wszystkim w gwarantowane przez rząd obligacje Skarbu Państwa. Zrównoważone dotyczą głównie długoterminowych planów inwestycyjnych. Poza obligacjami, kapitał lokowany jest również w akcje. Do dyspozycji klientów pozostają również agresywne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Głównym rodzajem aktywów są w ich przypadku akcje.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .