Top Service

Usługa stanowiąca połączenie
różnych strategii inwestycyjnych.

Wyjdź poza schemat

Zmienna sytuacja na giełdzie oraz niskie oprocentowanie depozytów bankowych sprawiają, że coraz częściej poszukujemy nowych klas aktywów oraz alternatywnych rozwiązań finansowych. Umożliwiają one generowanie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury rynkowej.

Poznaj Top Service

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przedstawiamy usługę, której strategia inwestycyjna jest oparta
o instrumenty absolutnej stopy zwrotu i alternatywne klasy aktywów.

Zalety usługi:

Usługa inwestycyjna, stanowiąca połączenie różnych strategii.

Oferuje aktywną alokację w ramach różnych alternatywnych klas aktywów z najlepszymi w danym momencie perspektywami wzrostu.

Brak powiązania z typowymi klasami aktywów

Inwestycja jest w minimalnym stopniu zależna od rynku kapitałowego. Ruchy cen na giełdzie, w przeciwieństwie do np. funduszy akcyjnych, wpływają na nią w ograniczonym stopniu.

Elastyczność inwestycji

Strategia pozwala reagować na szanse i zagrożenia wynikające ze zdarzeń ekonomicznych i dostosowywać się do sytuacji na rynku.

Renomowane tfi zarządzające funduszem

Altus TFI S.A. to zespół profesjonalistów z dużym doświadczeniem w branży funduszy inwestycyjnych i zarządzania aktywami, szczególnie alternatywnymi.

Oczekiwana stabilna stopa zwrotu

Atrakcyjna relacja stopy zwrotu do ryzyka (niska zmienność).

Cechy usługi

Innowacyjne rozwiązanie
na rynku inwestycyjnym

Brak dodatkowych opłat
za korzystanie z usługi

Alokacja aktywów
zgromadzonych w Vienna Life w UFK VL Multi Strategia

Alokacja 100% środków
zgromadzonych na polisie w usługę Top Service

Dywersyfikacja portfela
możliwość aktywacji dla różnych produktów

Możliwość powrotu
do innych rozwiązań inwestycyjnych

Jesteś zainteresowany? Aktywuj program:

ZALOGUJ SIĘ
do Vienna Life Online

WYBIERZ POLISĘ
dla której zamierzasz
aktywować usługę

W zakładce usługi
dodatkowe wybierz
TOP SERVICE

Zapoznaj się
REGULAMINEM, opisem programu
i zaakceptuj
oświadczeniaZainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy. Jedyne prawnie wiążące informacje o produktach, kosztach i ofercie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”) są zawarte w dedykowanych OWU oraz innych dokumentach związanych z Umową, dostępnych w siedzibie Vienna Life, Biurach Obsługi Klienta, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z wymienionymi wyżej dokumentami przed zawarciem Umowy.
Dokument nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .