Total Invest

Wykorzystaj szansę na zysk

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Total Invest daje możliwości inwestowania w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy lokujący środki w Certyfikaty Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. To niestandardowe rozwiązanie, które w innych okolicznościach jest dla inwestorów indywidualnych trudno dostępne.

Strategia inwestycyjna

Elastyczna polityka inwestycyjna, której celem jest osiąganie zysku niezależnie od sytuacji rynkowej.

Inwestowanie wyłącznie w spółki z najwyższym potencjałem wzrostu.

Spółki dobierane są na podstawie analizy fundamentalnej, która ocenia kondycję finansową danej spółki na podstawie wielu czynników, m.in. sprawozdania finansowego spółki i otoczenia ekonomicznego.

Dowiedz się czym jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ)

Korzyści z programu inwestycyjnego

Sięgnij po Total Invest i zwiększ swoje finansowe możliwości.

Możliwość lokowania kapitału w UFK inwestujący 100% środków w Fundusz Inwestycyjnym Zamknięty.

Wysoka odporność na zmiany rynkowe dzięki możliwości ograniczenia strat na spadkach.

Odroczony podatek od zysków kapitałowych.

W Wariancie Inwestycyjnym Zamkniętym możliwe automatyczne wypłaty częściowe środków co 6 miesięcy.

Składka jednorazowa min. 20 000 zł.

Atrakcyjna stopa zwrotu z inwestycji 13,33%*

* Wynik UFK VL Akcji Globalnych w okresie 13.05.2015-29.12.2017, dane Altus TFI S.A.

Tyle nawet możesz zyskać z planem inwestycyjnym!

Podstawowe parametry:

Składka początkowa: 50 000 zł

Stopa zwrotu 7,05%

Wiek Ubezpieczonego w dniu zawarcia Umowy: 35 lat.

Wartość zgromadzonych środków (10 lat): 78 684 zł*

* Wyliczenia przedstawiają wynik inwestycji po 10 latach trwania umowy ubezpieczenia uwzględniając (i) Składkę Jednorazową w wysokości 50 000 PLN, przy (ii) zakładanej stopie zwrotu w wysokości 7,05% w skali roku, dla (iii) osoby w wieku 35 lat (wiek Ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia), (iv) zawiera wszelkie pobrane przez Vienna Life opłaty, w tym m.in. z tytułu zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia. Prognozowana stopa zwrotu prezentowana jest w scenariuszu o „podwyższonej rentowności” dla portfela dynamicznego. Symulacje o innych założeniach m.in. zakresie stopy zwrotu dostępne sa u doradców i pośredników ubezpieczeniowych Vienna Life.

Uruchom Total Invest

Postaw na inwestycje na wyższym poziomie

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy. Jedyne prawnie wiążące informacje o produktach, kosztach i ofercie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”) są zawarte w dedykowanych OWU oraz innych dokumentach związanych z Umową, dostępnych w siedzibie Vienna Life, Biurach Obsługi Klienta, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z wymienionymi wyżej dokumentami przed zawarciem Umowy.
Dokument nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .