MultiStrateg Invest

Inwestycje na wysokim poziomie

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

MultiStrateg Invest daje możliwości inwestowania w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy lokujący środki w Certyfikaty Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. To niestandardowe rozwiązanie, które w innych okolicznościach jest dla inwestorów indywidualnych trudno dostępne.

Strategia inwestycyjna

Fundusz o bardzo szerokich możliwościach
alokacji kapitału.

Strategia zakłada inwestowanie w fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz inwestycje alternatywne.

Dowiedz się czym jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ).

Korzyści z programu inwestycyjnego

Sięgnij po MultiStrateg Invest i zwiększ swoje finansowe możliwości.

Możliwość lokowania kapitału w UFK inwestujący 100% środków w Fundusz Inwestycyjnym Zamknięty.

W Wariancie Inwestycyjnym Zamkniętym możliwe automatyczne wypłaty częściowe środków co 6 miesięcy.

Odroczony podatek od zysków kapitałowych.

Stabilna kadra zarządzająca funduszem.

Składka jednorazowa min. 20 000 zł.

Tyle nawet możesz zyskać z planem inwestycyjnym!

Podstawowe parametry:
Składka początkowa: 50 000 zł
Stopa zwrotu 7,05%
Wiek Ubezpieczonego w dniu zawarcia Umowy: 35 lat.
Automatyczne wypłaty częściowe – TAK

Wartość zgromadzonych środków (10 lat): 78 684 zł*

* Wyliczenia przedstawiają wynik inwestycji po 10 latach trwania umowy ubezpieczenia uwzględniając (i) Składkę Jednorazową w wysokości 50 000 PLN, przy (ii) zakładanej stopie zwrotu w wysokości 7,05% w skali roku, dla (iii) osoby w wieku 35 lat (wiek Ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia), (iv) zawiera wszelkie pobrane przez Vienna Life opłaty, w tym m.in. z tytułu zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia. Prognozowana stopa zwrotu prezentowana jest w scenariuszu o „podwyższonej rentowności” dla portfela dynamicznego. Symulacje o innych założeniach m.in. zakresie stopy zwrotu dostępne sa u doradców i pośredników ubezpieczeniowych Vienna Life.

Uruchom MultiStrateg Invest

Postaw na inwestycje na wyższym poziomie

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy. Jedyne prawnie wiążące informacje o produktach, kosztach i ofercie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”) są zawarte w dedykowanych OWU oraz innych dokumentach związanych z Umową, dostępnych w siedzibie Vienna Life, Biurach Obsługi Klienta, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z wymienionymi wyżej dokumentami przed zawarciem Umowy.
Dokument nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .