Global Invest

Inwestycje w nowym wymiarze

Global Invest to rozwiązanie dające bogate możliwości pomnażania kapitału i jednocześnie ochronę ubezpieczeniową. Program wychodzi naprzeciw finansowym aspiracjom zapewniając dostęp do szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych i usług dodatkowych.

Wystarczy jednorazowa wpłata już od 20 000 zł. Dzięki tej inwestycji długoterminowej maksymalnie wykorzystasz potencjał swoich pieniędzy.

Optymalizuj swoje finanse – Twój plan inwestycyjny

Dostęp do wyselekcjonowanych krajowych i zagranicznych funduszy.

Dobrze pomyślane usługi dodatkowe – Investbox oraz inPlus.

Bezpłatne i szybkie konwersje środków za pośrednictwem serwisu Vienna Life Online.

Konwersja jednostek funduszy następuje po cenach najpóźniej z drugiego dnia roboczego od złożenia dyspozycji.

Odroczony podatek od zysków kapitałowych.

Darmowa usługa Investbox, w ramach której dostępne są cztery strategie inwestycyjne – od najbezpieczniejszej, z przewagą funduszy obligacji i rynku pieniężnego, po bardziej agresywną opartą o fundusze akcji.

Jeżeli odłożyłeś już pewien kapitał i zależy Ci na jego pomnażaniu, wybierz rozwiązanie Global Invest

Wyliczenia przedstawiają wynik inwestycji odpowiednio po 10 i 15 latach trwania umowy ubezpieczenia uwzględniając (i) składkę jednorazową w wysokości 50 000 PLN, przy (ii) zakładanej stopie zwrotu w wysokości 5,05% w skali roku, dla (iii) osoby w wieku 35 lat (wiek ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia), (iv) zawiera wszelkie pobrane przez Vienna Life opłaty, w tym m.in. z tytułu zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia. Prognozowana stopa zwrotu prezentowana jest w scenariuszu „bazowym” dla portfela dynamicznego oraz w scenariuszu o „podwyższonej rentowności” dla portfela mieszanego. Symulacje o innych założeniach m.in. w zakresie stopy zwrotu dostępne są u doradców i pośredników ubezpieczeniowych Vienna Life.

Chroń siebie i swoich bliskich z ubezpieczeniem inwestycyjnym

Z produktem Global Invest Twoje życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Budując kapitał, zapewniasz wsparcie swojej rodzinie w najtrudniejszych momentach. Gdyby Ciebie zabrakło, Twoi najbliżsi, wskazani w Umowie, otrzymają wypłatę zgromadzonych środków powiększoną nawet o dodatkowe 5% rachunku bazowego.**

** W przypadku śmierci przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 75. roku życia.

Plan oszczędnościowy z Global Invest

Możesz realizować dodatkowe wpłaty już od 100 zł bez opłat wstępnych, co pozwala na zwiększenie wartości inwestycji zgodnie z Twoimi potrzebami i możliwościami.

Przez cały okres trwania Umowy otrzymujesz pełen dostęp do środków, pochodzących z wpłat dodatkowych.

Zabezpiecz swoją działalność

Poświęciłeś mnóstwo czasu i energii, aby Twoja działalność mogła się sprawnie rozwijać. Dlatego warto pomyśleć również o tym, co by się stało, gdyby Ciebie zabrakło. Global Invest umożliwia Ci wskazanie osoby (Uposażonego), która dzięki wypłaconemu świadczeniu, będzie mogła kontynuować to, co z takim trudem stworzyłeś.

Do produktu Global Invest rekomendujemy Investbox (główne cechy Investbox)

  • określasz swój profil ryzyka i wybierasz odpowiednie strategie,
  • w każdym momencie możesz przenosić swoje środki
    pomiędzy strategiami za pomocą Vienna Life Online,
  • eksperci zarządzają Twoim kapitałem (na koszt i ryzyko ubezpieczającego),
  • jeżeli chcesz, zachowujesz wpływ na strategię inwestowania.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy. Jedyne prawnie wiążące informacje o produktach, kosztach i ofercie Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”) są zawarte w dedykowanych OWU oraz innych dokumentach związanych z Umową, dostępnych w siedzibie Vienna Life, Biurach Obsługi Klienta, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z wymienionymi wyżej dokumentami przed zawarciem Umowy.
Dokument nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .