Aktualności

Zmiana nazw funduszy ING

2015-07-21

Informujemy, ?e w zwi?zku ze zmian? nazwy ING TFI S.A. na NN Investment Partners TFI S.A. uleg?y zmianie nazwy funduszy inwestycyjnych zarz?dzanych przez ING TFI S.A., b?d?cych przedmiotem inwestycji Ubezpieczeniowych Funduszy Kapita?owych Skandii.
Nazwy funduszy obowi?zuj?ce od 21 lipca 2015 r. s? wskazane poni?ej. Jednocze?nie informujemy, ?e nazwy UFK, strategie i kody inwestycyjne funduszy pozostaj? bez zmian.

Kod UFK - Dotychczasowa nazwa funduszu inwestycyjnego -  Nowa nazwa funduszu inwestycyjnego
ING1 - ING Parasol FIO ING Zrównowa?ony - NN Parasol FIO NN Zrównowa?ony
ING2 - ING Parasol FIO ING Obligacji - NN Parasol FIO NN Obligacji
ING3 - ING Parasol FIO ING Akcji - NN Parasol FIO NN Akcji
ING4 - ING Parasol FIO ING Gotówkowy - NN Parasol FIO NN Gotówkowy
ING5A - ING Parasol FIO ING Akcji ?rodkowoeuropejskich - NN Parasol FIO NN Akcji ?rodkowoeuropejskich
ING6 - ING Parasol FIO ING Selektywny - NN Parasol FIO NN Selektywny

 
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .