UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek

Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID 1M

Zarządzający Maciej Kik

Ryzyko 6

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaUnion Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): UNK 6 = 2,13%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-05-22:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,40  4,52  2,77  5,47  1,01  11,76

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.