Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Templeton Frontier Markets Fund

Kategoriafundusz akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkMSCI Frontier Markets Index

Zarządzający Mark Mobius

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaFranklin Templeton Investments

Polityka inwestycyjna

Strategią inwestycyjną Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe spółek działających na nowych rynkach wschodzących (frontier markets) lub generujących istotną część swych przychodów na tych rynkach. Fundusz może inwestować w udziały spółek z każdego przedziału kapitalizacji rynkowej, a także w zbywalne papiery wartościowe.


 •  Inne (18.76%)
 •  Kuwejt (15.47%)
 •  Wietnam (13.69%)
 •  Argentyna (9.59%)
 •  Pakistan (9.15%)
 •  Arabia Saudyjska (7.09%)
 •  Gotówka (7.08%)
 •  Nigeria (5.11%)
 •  Sri Lanka (4.95%)
 •  Kenia (4.78%)
 •  Bangladesz (4.33%)
 •  Finanse (36.60%)
 •  Dobra podstawowe (14.28%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (13.66%)
 •  Przemysł (8.36%)
 •  Ochrona zdrowia (8.19%)
 •  Dobra luksusowe (7.61%)
 •  Gotówka (7.08%)
 •  Energetyka (3.48%)
 •  Surowce (0.75%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): TEMP 7 = -10,32%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,21  -0,79  -10,70  -11,75  -4,89  3,57

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.