Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Templeton BRIC Fund

Kategoriafundusz akcyjny

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkMSCI BRIC Index

Zarządzający Mark Mobius, Dennis Lim,Tom Wu

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaFranklin Templeton Investments

Polityka inwestycyjnaCelem inwestycyjnym Funduszu jest zapewnienie aprecjacji powierzonego kapitału w długim horyzoncie czasowym, co osiąga inwestując w spółki publiczne notowane na rynku brazylijskim, rosyjskim, indyjskim i chińskim (włącznie z rynkiem w Hong- Kongu i na Tajwanie) (łącznie rynki „BRIC”), a także w spółki, które znaczącą część swego przychodu lub zysku pozyskują z działalności na terenie gospodarek BRIC, lub które utrzymują na nich znaczącą cześć aktywów własnych.


 •  Chiny (43.09%)
 •  Indie (21.69%)
 •  Brazylia (15.34%)
 •  Rosja (8.02%)
 •  RPA (4.25%)
 •  Tajwan (4.16%)
 •  Gotówka (3.11%)
 •  Hong Kong (0.33%)
 •  Technologie informatyczne (26.49%)
 •  Finanse (19.39%)
 •  Energetyka (14.96%)
 •  Dobra luksusowe (11.56%)
 •  Ochrona zdrowia (7.46%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (6.47%)
 •  Surowce (5.05%)
 •  Gotówka (3.11%)
 •  Dobra podstawowe (2.85%)
 •  Przemysł (1.60%)
 •  Inne (1.07%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): TEMP 4 = -5,57%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,89  -1,44  -7,53  -13,67  7,03  30,57

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.