Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Templeton Emerging Markets Fund

Kategoriafundusz akcyjny

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkMSCI Emerging Markets Index

Zarządzający Mark Mobius, Dennis Lim, Tom Wu

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaFranklin Templeton Investments

Polityka inwestycyjnaStrategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów głównie w akcje spółek z rynków wschodzących lub tych spółek, których znaczna część przychodów i zysków pochodzi z rynków wschodzących.


 •  Chiny (20.28%)
 •  Inne (17.55%)
 •  Korea Południowa (14.40%)
 •  Tajwan (10.39%)
 •  Indie (8.04%)
 •  Południowa Afryka (7.87%)
 •  Brazylia (5.86%)
 •  Rosja (4.37%)
 •  Tajlandia (3.87%)
 •  Wielka Brytania (3.79%)
 •  Gotówka (3.57%)
 •  Technologie informatyczne (30.59%)
 •  Dobra luksusowe (20.81%)
 •  Finanse (15.40%)
 •  Dobra konsumpcyjne (8.84%)
 •  Energetyka (5.46%)
 •  Materiały (4.97%)
 •  Gotówka (3.57%)
 •  Przemysł (3.33%)
 •  Ochrona zdrowia (3.09%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (3.08%)
 •  Inne (0.86%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): TEMP 1 = -7,65%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-08-13:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -1,51  -2,61  -9,30  -10,36  0,15  31,58

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.