Franklin Natural Resources Fund (PLN) (hedged)

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% S&P North American Natural Resources Sector Index

Zarządzający Frederick Fromm , Matthew Adams , Steve Land

Ryzyko 6

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2012-05-04

Firma zarządzającaFranklin Templeton Investments

Polityka inwestycyjnaStrategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału. Fundusz będzie lokował aktywa głównie w instrumenty udziałowe i papiery dłużne oraz świadectwa depozytowe spółek, które prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej w sektorze bogactw naturalnych oraz spółek, które posiadają znaczną część swoich udziałów w takich spółkach, w tym w małych lub średnich. Na potrzeby inwestycyjne funduszu, sektor bogactw naturalnych obejmuje spółki, które posiadają, produkują, rafinują, przetwarzają, transportują oraz wprowadzają do obrotu bogactwa naturalne oraz spółki, które świadczą usługi z tym związane. Dodatkowo fundusz może lokować aktywa w różnego rodzaju instrumenty udziałowe i papiery dłużne emitentów amerykańskich i nieamerykańskich. Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.


TOP TEN (10 największych spółek)
Schlumberger Ltd5.02%
Noble Energy3.75%
Anadarko Petroleum3.73%
Royal Dutch Shell3.65%
Halliburton Co3.30%
Occidental Petroleum3.04%
EOG Resources Inc2.88%
Total2.64%
Cabot Oil & Gas2.56%
Kinder Morgan Inc2.27%
  •  USA (67.27%)
  •  Kanada (9.34%)
  •  Wielka Brytania (8.57%)
  •  Gotówka (5.95%)
  •  Australia (4.02%)
  •  Francja (2.64%)
  •  Szwajcaria (1.02%)
  •  Norwegia (0.46%)
  •  Kolumbia (0.45%)
  •  Brazylia (0.28%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): TEMP 9 = 2,71%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2017-12-14:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,69  1,12  3,15  4,96  -10,00  -8,40

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.