Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin U.S. Opportunities Fund Hedged PLN

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% Russell 3000 Growth Index

Zarządzający Conrad B. Herrmann , Grant Bowers

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaFranklin Templeton Investments

Polityka inwestycyjnaFundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe emitentów amerykańskich, wykazujących się przyspieszonym wzrostem, zwiększoną zyskownością lub ponadprzeciętnym wzrostem czy też potencjałem wzrostu w porównaniu z całą gospodarką. Instrumenty udziałowe zwykle upoważniają posiadacza do udziału w wynikach operacyjnych spółki. Obejmują one akcje zwykłe, papiery zamienne i warranty papierów wartościowych. Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w spółki o małej, średniej i dużej kapitalizacji z dużym potencjałem wzrostu w szeregu rozmaitych branż. Oczekuje się, iż znaczna część lokat skoncentruje się na pewnych konkretnych branżach. Branże te obejmować mogą, między innymi, technologię (w tym komputery i telekomunikację), opiekę zdrowotną (w tym biotechnologię), produkty konsumpcyjne i usługi konsumpcyjne (w tym media, radio, telewizję i rozrywkę). Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.


 •  Informatyka (39.62%)
 •  Dobra wyższego rzędu (16.13%)
 •  Ochrona zdrowia (15.31%)
 •  Finanse (8.25%)
 •  Dobra podstawowe (6.70%)
 •  Przemysł (5.11%)
 •  Energia (3.84%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (3.51%)
 •  Nieruchomości (2.96%)
 •  Surowce (2.68%)
 •  Inne (2.67%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): TEMP 8 = 4,01%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-08-13:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,26  -0,64  2,97  11,02  22,53  32,70

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.