Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Superfund Trend Bis Powiązanynwestycyjny Otwarty

Kategoriamanaged futures

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku

Zarządzający Departament Zarządzania i Analiz

Firma zarządzającaSUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjna100% aktywów funduszu inwestowana jest w jednostki uczestnictwa Superfund Trend Podstawowy SFIO


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SF 1 = -4,32%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,54  -0,16  -5,84  -15,04  7,27  -17,54

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.