Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Old Mutual European Best Ideas Fund

Kategoriafundusz akcyjny

Waluta bazowaEUR

Deklarowany benchmarkMSCI Europe GR

Zarządzający Skandia Fund Management Ireland

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaOld Mutual Global Investors Series plc

Polityka inwestycyjnaWzrost kapitału poprzez inwestycje w zdywersyfikowany portfel akcji lub instrumentów powiązanych z akcjami europejskich emitentów lub emitentów spoza Europy, których większa część aktywów lub prowadzonej działalności skoncentrowana jest w Europie.


 •  Niemcy (24.78%)
 •  Francja (18.46%)
 •  Other (13.65%)
 •  Zjednoczone Królestwo (10.74%)
 •  Szwajcaria (7.15%)
 •  Holandia (6.04%)
 •  Szwecja (5.36%)
 •  Unia Europejska (4.24%)
 •  Norwegia (3.53%)
 •  Dania (3.07%)
 •  Irlandia (2.98%)
 •  Finanse (20.35%)
 •  Dobra kons. 1. rzędu (19.17%)
 •  Przemysł (16.63%)
 •  Surowce (15.81%)
 •  Energia (9.08%)
 •  IT (6.01%)
 •  Dobra kons. 2. rzędu (5.52%)
 •  Telekomy (4.41%)
 •  Opieka zdrowotna (2.43%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SKAN 7 = -1,85%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-08-13:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,41  -0,90  -1,54  3,45  3,30  2,23

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.