Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Old Mutual US Dividend Fund

Kategoriafundusz akcyjny, inwestycje na rynku amerykańskim

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkS&P 500

Zarządzający Mario Gabelli

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaOld Mutual Global Investors Series plc

Polityka inwestycyjna


 •  Stany Zjednoczone (92.36%)
 •  Szwajcaria (2.82%)
 •  Luksemburg (1.40%)
 •  Zjednoczone Królestwo (0.81%)
 •  Holandia (0.78%)
 •  Meksyk (0.69%)
 •  Irlandia (0.52%)
 •  Kanada (0.30%)
 •  Francja (0.21%)
 •  Niemcy (0.10%)
 •  Inne (0.01%)
 •  Dobra kons. 1. rzędu (26.39%)
 •  Przemysł (14.62%)
 •  IT (12.02%)
 •  Surowce (9.87%)
 •  Energia (8.69%)
 •  Finanse (7.79%)
 •  Dobra kons. 2. rzędu (7.75%)
 •  Telekomy (6.59%)
 •  Opieka zdrowotna (6.28%)
Waluty
USD99.22
CHF0.78
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SKAN 5 = 6,37%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,55  0,21  4,53  1,96  10,97  26,94

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.