Old Mutual Pacific Equity Fund

Kategoriafundusz akcyjny, inwestycje w regionie Pacyfiku

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkMSCI AC Asia Pac ex Japan net

Zarządzający Joshua Crabb

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2000-09-13

Firma zarządzającaOld Mutual Global Investors Series plc

Polityka inwestycyjnaCelem Funduszu jest wzrost wartości kapitału poprzez inwestycje w dobrze zdywersyfikowany portfel akcji spółek z regionu Pacyfiku lub spółek spoza tego regionu, których przeważająca część aktywów lub działalności znajduje się w regionie Pacyfiku. Obecnie doradcą inwestycyjnym funduszu jest renomowana firma First State Investments.


TOP TEN (10 największych spółek)
Newcrest Mining Limited8.88%
Cheung Kong Holdings Ltd5.37%
Oversea-Chinese Banking Corp4.79%
Taiwan Semiconductor Manufac4.66%
Hong Kong & China Gas 4.41%
Wesfarmers Ltd4.25%
Dbs Group Holdings Ltd 3.69%
China Telecom Corp Ltd-H3.40%
Singapore Telecom Ltd3.11%
Samsung Fire & Marine Ins2.95%
 •  Australia (21.52%)
 •  Hong Kong (18.50%)
 •  Singapur (13.17%)
 •  Republika Korei Południowej (11.27%)
 •  Tajwan (9.48%)
 •  Chiny (6.89%)
 •  Indie (6.65%)
 •  Tajlandia (4.77%)
 •  Stany Zjednoczone (3.29%)
 •  Malezja (3.06%)
 •  Inne (1.40%)
 •  Finanse (39.05%)
 •  Telekomy (11.00%)
 •  Dobra kons. 1. rzędu (10.56%)
 •  IT (10.43%)
 •  Energia (9.45%)
 •  Surowce (8.88%)
 •  Przemysł (4.88%)
 •  Opieka zdrowotna (3.57%)
 •  Dobra kons. 2. rzędu (2.19%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SKAN 4 = -0,17%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-02-22:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,82  -7,30  0,21  13,49  18,69  24,26

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.