Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Novo Subfundusz Novo Papierów Dłużnych

KategoriaFundusze obligacji polskich skarbowe

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid All > 1Yr, pomniejszone o koszty zarządzania

Zarządzający Paweł Klimkowski , Piotr Święcik

Ryzyko 2

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjna


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): NOVO 5 = -1,44%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-08-13:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,25  -0,61  -1,88  -3,16  -5,16  -8,53

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.