Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Novo Subfundusz Novo Akcji

Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% WIG, pomniejszone o koszty zarządzania

Zarządzający Bartosz Walczak

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjnaFundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SEB 3 = -8,52%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 1,21  1,00  -9,95  -19,66  -13,03  -10,42

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.