Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Akcji

Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% WIG, pomniejszone o koszty zarządzania

Zarządzający Bartosz Walczak

Agent transferowyProService Finteco Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1998-06-01

Firma zarządzającaOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjnaFundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SEB 3 = -5,6%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-03-22:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,52  -3,92  -5,60  -5,83  8,03  -6,55

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.