Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return

KategoriaFundusze obligacji - Świat rozwijający się

Waluta bazowaPLN

Zarządzający Geoff Blanning

Agent transferowyJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1997-08-29

Firma zarządzającaSchroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Bank depozytariuszJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Polityka inwestycyjnaFundusz inwestuje głównie w portfel obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa na rynkach wschodzących. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu inwestycyjnego.


TOP TEN (10 największych spółek)
US Treasury Bill 0% 15/09/20195.40%
US Treasury Bill 0% 29/09/20165.00%
Brazil Treasury None 10% 01/01/20254.20%
United States Treasury Bill 0% 02/02/20174.10%
United States Treasury Bill 0% 06/10/20163.80%
 •  Inne kraje (29.90%)
 •  Brazylia (14.00%)
 •  Gotówka (10.20%)
 •  RPA (10.20%)
 •  Meksyk (9.80%)
 •  Rosja (6.80%)
 •  Indonezja (5.80%)
 •  Polska (4.80%)
 •  Indie (4.30%)
 •  Węgry (4.20%)
 •  Lokalne zadłużenie (74.90%)
 •  Dług zewnętrzny (14.90%)
 •  Gotówka (10.20%)
 •  Obligacje skarbowe (USA) (0.00%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SCH 5 = 3,07%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-02-22:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,17  -0,02  3,48  2,02  5,68  10,30

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.