Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Japanese Equity

Kategoriafundusz akcyjny

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkTokyo Stock Exchange 1st Selection Index (TOPIX) (TR)

Zarządzający Shogo Maeda

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaSchroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Bank depozytariuszJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Polityka inwestycyjnaCelem funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje spółek japońskich.


 •  Inne sektory (19.10%)
 •  Informacje i łączność (13.10%)
 •  Urządzenia elektryczne (11.10%)
 •  Sprzęt transportowy (9.60%)
 •  Produkty farmaceutyczne (9.00%)
 •  Banki (7.10%)
 •  Maszyny (5.90%)
 •  Handel detaliczny (5.50%)
 •  Budownictwo (4.80%)
 •  Handel hurtowy (4.50%)
 •  Transport lądowy (2.90%)
 •  Produkty gumowe (2.90%)
 •  Żywność (2.70%)
 •  Inna działalność finansująca (2.70%)
 •  Aktywa płynne (0.20%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SCH 4 = -6,41%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-08-13:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -1,19  -0,27  -6,58  -1,46  6,03  18,98

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.