Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF EURO Equity Hedged PLN

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% MSCI EMU Net TR

Zarządzający Martin Skanberg

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaSchroder Investment Management

Polityka inwestycyjnaCo najmniej 75% aktywów funduszu jest inwestowanych w akcje przedsiębiorstw zarejestrowanych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto przynajmniej dwie trzecie funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) inwestuje się w akcje spółek z krajów, w których obowiązującą walutą jest euro. Funduszu nie cechuje orientacja na żaden konkretny sektor ani przedział kapitalizacji.


 •  Niemcy (35.10%)
 •  Francja (19.00%)
 •  Holandia (17.80%)
 •  Włochy (8.50%)
 •  Szwecja (5.30%)
 •  Szwajcaria (2.50%)
 •  Hiszpania (2.40%)
 •  Portugalia (2.40%)
 •  Grecja (1.80%)
 •  Irlandia (1.70%)
 •  Aktywa płynne (1.60%)
 •  Belgia (1.10%)
 •  Finlandia (0.80%)
 •  Przedsiębiorstwa przemysłowe (18.70%)
 •  Materiały (16.60%)
 •  Informatyka (14.00%)
 •  Dobra podstawowe (9.60%)
 •  Instytucje finansowe (9.30%)
 •  Dobra luksusowe (9.20%)
 •  Opieka zdrowotna (8.90%)
 •  Energia (7.50%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (4.70%)
 •  Aktywa płynne (1.60%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SCH 7 = -3,66%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-08-13:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,24  -0,68  -3,90  1,35  5,22  15,51

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.