QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS lev

Uwaga! Fundusz podwyższonego ryzyka!


Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% WIG20lev

Zarządzający Arkadiusz Bebel , Krzysztof Grudzień , Wojciech Zych

Ryzyko 6

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaQUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjnaCelem subfunduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20lev, czyli w praktyce indeksu WIG20 z dźwignią 2x. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Część aktywów, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, będzie inwestowana w instrumenty dłużne. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Subfundusz powinien być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na rynek akcji większą niż 100%. W sytuacji idealnej fundusz powinien wygenerować stopę zwrotu równą dwukrotności stopy zwrotu indeksu WIG20.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): QUE 2 = -14,45%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-05-22:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -2,18  -4,97  -14,69  -20,96  -10,42  -27,02

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.