Portfel Modelowy Stabilnego Wzrostu - PM2

Waluta bazowaPLN

Ryzyko 3

Polityka inwestycyjnaDla kogo odpowiedni?
Portfel ten przeznaczony jest dla inwestorów o najniższej skłonności do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo i związane z nim poczucie komfortu. Poprzez możliwość zaangażowania się w okresie hossy na rynku akcji w fundusze akcyjne, zalecany jest dla osób, które chcą przy zachowaniu ograniczonego ryzyka osiągnąć wyniki lepsze niż fundusze dłużne.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): PM 2 = -2,21%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-04-23:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,11  0,38  -2,49  -0,91  0,24  -4,63

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.