Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier

Kategoriafundusz akcji zagranicznych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku

Zarządzający Tomasz Manowiec , Ryszard Miodoński , Mikołaj Raczyński

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaNoble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjnaCelem subfunduszu jest korzystanie z dynamicznego wzrostu gospodarczego wielu krajów na kontynencie afrykańskim oraz frontier markets. Szeroka dywersyfikacje geograficzna pozwala ograniczyć ryzyko specyficzne jednego kraju. W portfelu silnie reprezentowane są spółki z sektora bankowego, surowcowego i konsumenckiego.


  •  Finanse (32.20%)
  •  Materiały (27.20%)
  •  Dobra konsumenckie wyższego rzędu (10.20%)
  •  Przemysł (9.70%)
  •  Dobra konsumenckie pierwszego rzędu (9.00%)
  •  Telekomunikacja i IT (7.00%)
  •  Energia (3.60%)
  •  Spółki użyteczności publicznej (0.70%)
  •  Inne (0.40%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 6 = -8,1%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-07-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,93  0,13  -8,84  -10,11  -1,55  -0,46

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.