Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark60% mWIG40 + 20% WIBID O/N + 10% mDAX (EUR) + 10% Russell 2000 (USD)

Zarządzający Tomasz Manowiec , Ryszard Miodoński , Daniel Zegadło

Agent transferowyProService Finteco Sp. z o.o.

Ryzyko 6

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2007-08-01

Firma zarządzającaNoble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjnaPolityka inwestycyjna zakłada selektywny dobór akcji spółek działających na polskim rynku oraz emitentów z rynków zagranicznych, charakteryzujących się małą i średnią kapitalizacją oraz dużymi perspektywami wzrostu. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, w zamian za wyższa stopę zwrotu w dłuższym okresie.


  •  Dobra konsumenckie wyższego rzędu (38.18%)
  •  Finanse (20.93%)
  •  Dobra konsumenckie pierwszego rzędu (10.16%)
  •  Materiały (9.98%)
  •  Nieruchomości (9.54%)
  •  Telekomunikacja (5.04%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 4 = -5,88%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-04-23:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,74  0,03  -7,59  -2,12  -1,42  19,85

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.