Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Mieszany

Kategoriafundusz zrównoważony

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark50% WIG + 50% WIBID O/N

Zarządzający Tomasz Manowiec , Ryszard Miodoński , Daniel Zegadło

Agent transferowyProService Finteco Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2006-12-01

Firma zarządzającaNoble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszmBank S.A.

Polityka inwestycyjnaOd 20 do 80% aktywów subfunduszu może być inwestowana w papiery udziałowe. Pozostała część portfela - nie więcej niż 80% aktywów lokowana będzie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Podstawowym kryterium doboru spółek do portfela jest analiza fundamentalna. Znacząca część portfela jest ulokowana w spółkach o średniej kapitalizacji. Subfundusz inwestuje także w obligacje przedsiębiorstw.


 •  Polska (71.24%)
 •  Inne (11.24%)
 •  Wielka Brytania (7.72%)
 •  Niemcy (5.45%)
 •  Turcja (4.35%)
 •  Finanse (32.43%)
 •  Dobra konsumenckie wyższego rzędu (28.70%)
 •  Nieruchomości (13.08%)
 •  Materiały (10.94%)
 •  Dobra konsumenckie pierwszego rzędu (7.03%)
 •  Telekomunikacja (2.56%)
 •  Przemysł (2.24%)
 •  Opieka zdrowotna (1.59%)
 •  Technologia informacyjna (1.43%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 1 = -4,03%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2018-04-23:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,45  0,67  -4,92  0,34  1,53  4,99

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.